Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

dotyk-dzwieku
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viaeazyi eazyi

August 19 2017

dotyk-dzwieku
Do pewnych rzeczy niektórzy nigdy nie dorastają...
— przykre
dotyk-dzwieku
Proszę zrób coś żeby nie wyszło...
Reposted bynotperfectgirl notperfectgirl
dotyk-dzwieku
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra vianicdostracenia nicdostracenia
dotyk-dzwieku
1704 e4fb 390
Reposted fromTank Tank viaoll oll
dotyk-dzwieku
2473 fefd 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoll oll
dotyk-dzwieku
2614 82a5 390
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
dotyk-dzwieku
4193 0bb9
Literatura piękna
"Gadu-Gadu 694 najlepsze opisy", Ewelina i Marcin Wasilewscy, 2008
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
dotyk-dzwieku
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoll oll

August 16 2017

dotyk-dzwieku
Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.
dotyk-dzwieku
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.

August 19 2017

dotyk-dzwieku
Do pewnych rzeczy niektórzy nigdy nie dorastają...
— przykre
dotyk-dzwieku
Proszę zrób coś żeby nie wyszło...
Reposted bynotperfectgirl notperfectgirl
dotyk-dzwieku
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra vianicdostracenia nicdostracenia
dotyk-dzwieku
1704 e4fb 390
Reposted fromTank Tank viaoll oll
dotyk-dzwieku
2473 fefd 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoll oll
dotyk-dzwieku
2614 82a5 390
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
dotyk-dzwieku
4193 0bb9
Literatura piękna
"Gadu-Gadu 694 najlepsze opisy", Ewelina i Marcin Wasilewscy, 2008
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
dotyk-dzwieku
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoll oll

August 16 2017

dotyk-dzwieku
Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl