Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

dotyk-dzwieku
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs

July 10 2015

dotyk-dzwieku
Potem wrócę do domu i będę żyć dalej. To naturalna kolej rzeczy. Trzeba nauczyć się z tym żyć.
— Kevin Brooks
dotyk-dzwieku
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
dotyk-dzwieku
Największa zemsta to spektakularny sukces.
dotyk-dzwieku
- Naprawdę mnie szukałeś?
- Całe życie.
— Tatia i Szura, 'Jeździec Miedziany'
dotyk-dzwieku
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
dotyk-dzwieku
Powinnam już iść spać, bo mi się w głowie pierdoli od przemyśleń.
dotyk-dzwieku
dotyk-dzwieku
dotyk-dzwieku
0554 e927 390
dotyk-dzwieku
dotyk-dzwieku
dotyk-dzwieku
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viaAinsworthCass AinsworthCass
dotyk-dzwieku
dotyk-dzwieku
9915 32d8 390
dotyk-dzwieku
dotyk-dzwieku
dotyk-dzwieku
7979 577d 390
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viaoll oll
dotyk-dzwieku
3527 5889 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaehh ehh
7879 2f91 390
Reposted fromsunlight sunlight viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl